सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्ने नेकपा ओली समूहको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया

फाल्गुन १२, २०७७

सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्ने नेकपा ओली समूहको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया